2020. július 31.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Korábbi cikkünkben már foglalkoztunk a váltó bemutatásával, amely egy méltatlanul elfeledett üzleti megoldás, holott alkalmazása számtalan lehetőséget rejt magában. Az alábbiakban kifejezetten a váltó gyakorlati előnyeire kívánunk rámutatni, hiszen ezek alapján könnyen felismerhető, hogy a váltónak napjainkban is helye van az üzleti életben.

Egyszerű és olcsó kiállítani

Formai szempontból a váltó egyszerűsége abban áll, hogy elég a kiállítónak (tehát az adósnak, aki a fizetési kötelezettségvállalást teszi) aláírnia, hiszen a váltó érvényességéhez nincs szükség tanúkra, ügyvédi ellenjegyzésre, sem közjegyzői okiratra.

Tartalmi oldalról a váltóban gyakorlatilag csak néhány körülményt (pl. pénzösszeg, esedékesség, fizetési hely stb.) kell megjelölni, figyelni kell azonban arra, hogy ezen tartalmi kritériumok szigorú elbírálás alá esnek, jogszabályban rögzített elemek közül egy sem maradhat ki.

Váltót tehát bárki egyszerűen kiállíthat, és a fentiekből eredően nincs szükség költséges közreműködőkre sem.

Önálló

A váltóban megtestesülő feltétlen fizetési kötelezettségvállalás elválik az alapjogviszonytól. Nem számít tehát, hogy milyen tartozásra tekintettel került kiállításra a váltó, illetve hogy hogyan alakul az alapjogviszony sorsa, teljesítése, ha azzal kapcsolatban vita támad, a kiállított váltó attól függetlenül érvényesíthető, így nagyon biztonságos.

Gyorsan érvényesíthető

Ha a kiállító nem fizet, váltóper indítható, melynek minden szakaszában soron kívül jár el a bíróság, a váltóperben minden határidő jelentősen rövidebb a szokásosnál. A bíróság csak a váltó törvényes kellékeinek meglétét, illetve az esetleges forgatmányi láncolat folyamatosságát vizsgálja, így nem lehet évekig elhúzódó vita. A váltóperben továbbá nincs helye az alapjogviszony vitatásának, és egyéb vitatás és beszámítás is csak szűk körben lehetséges.

Fizetésre is alkalmas

Mivel a váltó egy forgatható értékpapír, így pénzhelyettesítő fizetési eszközként is alkalmazható. Ha a váltó birtokosának tartozása áll fenn harmadik személlyel szemben, adósságát a váltó átruházásával (forgatásával) rendezheti.

A váltót annak birtokosa tartozás hiányában is eladhatja, így a váltó befektetési eszközként is szolgálhat. A forgatást követően az új birtokost megilletik a váltóhoz kapcsolódó mindazon előnyök és jogosultságot, mint az eredeti jogosultat.

Amennyiben a váltóban rejlő további lehetőségekkel, vagy alkalmazásának gyakorlati aspektusaival kapcsolatban segítségére lehetünk, forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz.

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!