2019. április 30.
Szerző: Ügyvédi Iroda

A számviteli törvény előírása alapján minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles éves beszámolót készíteni és azt letétbe helyezni, valamint közzétenni az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz 2021. május 31-ig.

Előfordulhat azonban, hogy a vállalkozás fenti kötelezettségét – akár önhibájából, akár önhibáján kívüli okból – nem tudja határidőben teljesíteni. A mulasztás azonban többféle, azaz mind adójogi, mind cégjogi szankciókat is maga után vonhat. Cikkünkben röviden összefoglaltuk, hogy milyen büntetésekre számíthat, ha elfelejti benyújtani az éves beszámolóját.

  1. Az adóhatóság a beszámoló letétbe helyezésére előírt határidő eredménytelen elteltét követően 30 napos határidő tűzésével felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére. Ha az adózó a felhívás szerinti határidőben a kötelezettséget nem pótolja, a NAV 200.000 forintig terjedő bírság kiszabása mellett harmincnapos határidő tűzésével ismételten felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére. Ha az adózó az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz ennek eleget, az adóhatóság az adózó adószámát felfüggesztés nélkül hivatalból törli és erről értesíti a cégbíróságot is, valamint kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.[dt_gap height=”10″ /]
  2. A mulasztási bírságon túl a cégbíróság a NAV értesítését követő 20 munkanapon belül megszűntnek nyilvánítja a céget. Felügyeleti illeték megfizetését is előírják a cég számára, ennek összege 100.000 forint. A cégbíróság eljárását hivatalból megszünteti, ha tudomására jut, hogy az állami adóhatóság az adószám törléséről szóló határozatát visszavonta, megsemmisítette vagy azt a bíróság hatályon kívül helyezte.

Amennyiben elindul a kényszertörési eljárás, akkor a vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, illetve a többségi befolyással rendelkező tag eltiltást kap.

Ezúton szeretnénk figyelmeztetni, hogy mindenképpen ellenőrizze, hogy megfelelően nyújtotta-e be a beszámolóját. Különösen felhívjuk figyelmét a kevésbé használt, vagy kisebb, családi vállalkozások esetére, ahol könnyen feledésbe merülhetnek az ilyen jellegű kötelezettségek.

Amennyiben egy cég beszámolójában egymást követő két üzleti évben negatív saját tőke jelenik meg, annak súlyos következményei lehetnek. De mit is jelent ez pontosan, mit lehet és érdemes tenni? Alábbi cikkünkből megtudhatja. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére!

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!