2015. február 09.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Nagy port kavart, hogy 2015. január 1. óta a kapcsolt vállalkozások köre egy újabb veszélyes elemmel, az „ügyvezetés egyezőségével” is bővült. A jogalkotó ugyanis kibővítette azon esetek körét, amelyek fennállása esetén két vagy több cég kapcsolt vállalkozásnak minősül. Ilyen esetben számos jelentős többletkötelezettség hárul a cégekre – ilyen a transzferár kérdése, valamint a bejelentési kötelezettség, amelyek elmulasztása esetén akár komoly bírság kiszabására is sor kerülhet!

 

Mi a kapcsolt vállalkozás új esete?

A jogalkotó egységesen módosította az adózás rendjéről szóló és a társasági adóról szóló törvényt, és a kapcsolt vállalkozások körébe bevezette azt az esetet, amikor két vagy több cég között az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg. A jogszabály ezen fordulata nagyon sok, kisebb vagy éppen nagyobb céget is érinthet, és számos kérdést vet fel.

 

Hogyan kell értelmezni a kapcsolt vállalkozás új esetét?

Az új rendelkezés során kérdés lehet az, hogy az ügyvezetés fogalmát a jogalkotó hogyan értelmezi. Ha a két érintett cégben egyetlen, azonos ügyvezető van, akkor a válasz egyértelmű. De mi van olyan esetben, ha az egyik vagy mindkét cégben több ügyvezető szerepel, adott esetben egy testület – pl. igazgatótanács – az ügyvezető, de ezen ügyvezetők közül csak egy személye azonos? És mi történik akkor, ha a közös ügyvezetőnek csak korlátozott döntéshozatali jogköre van, és így nem biztos, hogy döntő befolyásgyakorlásra alkalmas?
Sajnos a mai napig nem rendezi ezeket a kérdéseket se a jogszabály kommentárja, se a miniszteri indokolása, és a NAV sem adott még ki semmilyen iránymutatást. Az adóhivatal és a joggyakorlat ismeretében azonban jó eséllyel ki lehet jelenteni, hogy a fogalmak értelmezése során a lehető legtágabb körben fognak eljárni a hatóságok, így mind a két fenti esetben meg fogják állapítani a kapcsolt vállalkozási viszonyt. Amint bármilyen iránymutatás elérhető lesz, természetesen cikkünket kiegészítjük.

 

Mi is az a kapcsolt vállalkozás?

A kapcsolt vállalkozási viszony eddig öt esetben állt fenn: ha az egyik érintett a másikban közvetlenül, vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, és fordítva; ha a két érintettben egy harmadik személy többségi befolyással rendelkezik, de a mindkét érintettben többségi befolyással rendelkező közeli hozzátartozókat is harmadik személyeknek kell tekinteni; illetve külföldi cégekre is vonatkozik két esetkör. Ahogy látni lehet, a fenti esetek jelentősen kibővültek az új, ügyvezetőkre vonatkozó rendelkezéssel.
A kapcsolt vállalkozások legfontosabb következménye az, hogy vonatkoznak rájuk a transzferár szabályok, vagyis az egymás között megvalósult ügyletek árát vizsgálni kell. Amennyiben azok eltérnek a piaci ártól, úgy a társasági adó alapját módosítani kell. Ráadásul, amennyiben valamely ügylet éves forgalma meghaladja a nettó 50 millió Ft-ot, transzferár nyilvántartást kell készíteni.

Nem szabad elfelejteni, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint bejelentési kötelezettsége van azon cégnek, amely egy adóalany kapcsolt vállalkozásával szerződéses kapcsolatba lép; a bejelentést 15 napon belül kell megtenni.

Ahogy látni lehet, a kapcsolt vállalkozások szabályai igen bonyolultak, így ha bármilyen jogi segítségre lenne szükségük, keressék Irodánk szakértő csapatát bizalommal.

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!