2015. november 11.
Szerző: Ügyvédi Iroda

váltó

Egy gyorsan és könnyen érvényesíthető, olcsó biztosítékra lenne szüksége, de nem akar a közokiratba foglalással vesződni? Hitelhez szeretne jutni, de nem szeretne hitelszerződést kötni? Nem tudja, hogy milyen kockázatokkal jár a váltó kiállítása, vagy elfogadása? Hallott már a saját és idegen váltóról, de nem tudja, mit jelentenek ezek a kifejezések? Akkor olvassa el cikkünket!

A váltó szó hallatán a legtöbb embernek egy XIX. századi regény jut az eszébe, ahol az adósságban úszó, elszegényedett gentry gyanús váltóügyletek segítésével próbálja menteni a menthetetlent. Pedig manapság is, ha Ön szeretne a követelése mögé egy gyorsan és hatékonyan érvényesíthető biztosítékot, és nem akar a közokiratba foglalással vesződni, pláne annak költségeit vállalni, vagy adósként szeretne fizetési haladékot nyerni, de nem akarja, hogy a lakására jelzálogot jegyezzenek be, akkor Önnek is megoldás lehet a váltó!

Mi is a váltó?

A váltó egy olyan, meghatározott kellékekkel rendelkező, értékpapírba foglalt fizetési ígérvény, amely a mögötte fekvő alapjogviszonytól bizonyos mértékig elszakad, és amelynek gyors érvényesítéséhez a jog támogatást nyújt a váltóbirtokos részére.

A váltó egyik előnye: a több funkció

A váltó mindenekelőtt hiteleszköz, mivel a kiállító arra vállal kötelezettséget, hogy csak egy későbbi időpontban fog fizetést teljesíteni, míg a címzett az általa nyújtott szolgáltatás megfizetésére fizetési haladékot ad. Ezt meghaladóan kiváló biztosíték, mivel a váltójogi szabályok szigora biztosítja a hitelező számára a követelésének gyors és egyszerű behajtását, úgy hogy ezért nem kell a közokiratba foglalás költségét és kényelmetlenségét vállalni, míg az adós úgy adhat megnyugtató biztosítékot, hogy nem kell kezességet vállalnia, vagy zálogjogot bejegyeztetnie valamilyen vagyontárgyára. Mivel átruházható és bárki által megvásárolható, ezért kiváló befektetési eszköz is lehet egyben. A váltó átruházásával a váltóbirtokos kiegyenlítheti a mással szemben fennálló kötelezettségét is, így fizetési eszközként is alkalmazható, és ilyen formájában például megoldás lehet a vállalati körbetartozások megelőzése ellen.

Milyen fajtái vannak a váltónak?

A váltónak két fő fajtája van, a saját és az idegen váltó. A saját váltó kibocsátója arra tesz ígéretet, hogy a váltóban meghatározott időpontban (azaz a lejáratkor) a váltóbirtokosnak maga fog teljesíteni, míg az idegen váltó kibocsátója arra tesz ígéretet, hogy egy harmadik személy fog majd a lejáratkor helyette teljesíteni. Nem véletlen ezért, hogy a gyakorlatban gyakrabban találkozunk a saját, mint az idegen váltóval. Jó tudni azt, hogy a váltót kiállíthatják cégek és magánszemélyek is.

 

A váltó másik előnye: az alacsony költség

Annak érdekében, hogy a váltó valóban betölthesse a szerepét, kiemelt jelentősége van a jogszabályokban és a nemzetközi egyezményekben meghatározott szigorú formai követelmények betartásának. A jogszabályban előírt kellékek hiányában ugyanis gondok támadhatnak a követelés érvényesítése során. A kiállításkor ezt meghaladóan figyelemmel kell lenni és alkalmazni kell a váltójog speciális és más kifejezésekkel nem pótolható elnevezéseit és megjelöléseit.

A kötelező alakszerűség szabályainak a betartásáért cserébe viszont a váltó alkalmazása nem jár olyan költségekkel a jogviszony részt vevői számára mintha a hitelszerződést, vagy a biztosítéki szerződéseket közokiratba foglalnák, mivel az magánokirati formában kiállítható.

Az átruházás módja: a forgatás

A váltó átruházásának szabályszerű módja a forgatás, amely a váltó hátlapjára, vagy a váltóhoz csatolt toldatra írt nyilatkozattal történhet. Ha a forgatmányban (a nyilatkozatban) az átruházó megjelöli azt, hogy kire történik az átruházás, teljes forgatmányról beszélünk, míg abban az esetben, ha a jogosultat nem jelölik meg, üres forgatmánnyal állunk szemben. A forgatásra vonatkozó szabályok betartása azért lényeges, mert amennyiben az átruházás nem forgatással történik, úgy az közönséges engedményezésnek fog minősül, amellyel a váltóbirtokos elveszti a váltóhoz fűződő erősebb pozícióját. Egyébként a forgatás lehetőségét a kiállító a kiállítás során kizárhatja.

Hogyan lehet hozzájutni a követeléshez?

A váltó birtokosa a követeléséhez két módon juthat hozzá. A lejáratkor a váltóban megjelölt teljesítési helyen felkeresi a váltó kiállítóját, aki fizetni köteles. A váltóbirtokos azonban már a lejárat előtt is hozzájuthat a követeléséhez, az ún. leszámítolás révén. A leszámítolást a bankok végzik az üzletszabályzataikban meghatározott feltételekkel. A bank ilyenkor a leszámítolási költségekkel és a leszámítolási kamattal csökkentett áron megveszi a váltóbirtokos követelését és a továbbiakban a bank érvényesíti azt a kiállítóval szemben.

A váltó harmadik előnye: a gyors és hatékony érvényesíthetőség

Ha a váltó kiállítója nem hajlandó az esedékességkor fizetni, akkor a jogosult a bíróság előtt érvényesítheti az igényét, amelynek során számos eljárási szabály segíti abban, hogy minél előbb a követeléséhez jusson. A bíróságok az ilyen ügyekben kötelesek soron kívül eljárni, a per időtartama, a fellebbezési határidő, az egyes tárgyalások közötti időtartam sokkal rövidebb, mint más ügyekben, továbbá marasztalás esetén a teljesítési határidőt 3 napban kell a bíróságoknak meghatározni. A váltó jogosultja ráadásul a váltó csatolásával eleget tesz bizonyítási kötelezettségének, és a bizonyítási teher a váltó kötelezettjére hárul, ha azt állítja, hogy tartozása nem áll fenn.

 A követeléshez jutást szintén segíti, hogy a váltó kibocsátói, elfogadói, átruházói és kezesei egyetemlegesen kötelezettek a váltóbirtokossal szemben (tehát a birtokos bármelyikükkel szemben a teljes követelést érvényesítheti), ami ugyancsak kedvezőbb helyzetbe hozza a váltóbirtokost, mintha követelése egy közokiratba lenne foglalva.

Ha Ön váltót szeretne kiállítani, vagy elfogadni, netán a váltó kiállítója nem akar fizetni Önnek, akkor forduljon hozzánk bizalommal, számtalan alkalommal segítettünk már ügyfeleinknek ilyen ügyekben, így örömmel segítünk megoldani az Ön problémáját is.

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!