2019. november 13.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Hogyan kössünk ingatlan adásvételi szerződést: a tulajdonjog fenntartásával vagy a beadvány függőben tartásával?

Az ingatlan adásvételi szerződések gyakori jellemzője, hogy az ingatlan vételárát a szerződés felek által történő aláírását követően fizeti meg a vevő. Felmerül a kérdés, hogy a tulajdonjog átruházása milyen rendszer szerint történjék, mi garantálja kellően mind az eladó, mind pedig a vevő érdekeinek érvényesülését.

Jogrendünk két megoldást kínál a fenti esetre: a tulajdonjog fenntartásával vagy a beadvány függőben tartásával történő eladást.

Adásvételi szerződés a tulajdonjog fenntartásával

A tulajdonjog fenntartása esetén az eladó a szerződésben (vagy más okiratban) olyan bejegyzési engedélyt állít ki a vevőnek, mely határozott időre (legkésőbb a vételár teljes megfizetéséig) a tulajdonjog fenntartással történő eladása tényének feljegyzésére vonatkozik. A földhivatal a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényét a vevő javára a tulajdoni lap III. részére vezeti fel az ingatlan egészére, az egész tulajdoni illetőségére, illetve ezek eszmei hányadára. A bejegyzés az ingatlanon elidegenítési és terhelési tilalmat képez, de nem gátolja meg végrehajtási jog, illetve egyéb tények feljegyzését, ami adott esetben a vevőnek komoly érdeksérelmet okozhat. Megtörténhet például, hogy egy tehermentesnek hitt ingatlanra a vételár kiegyenlítése után korábban nem ismert (végrehajtási jogi) teher kerül.

Ugyanakkor e módszer javára írható, hogy jóval hosszabb idő kikötésére teremt lehetőséget, ha a felek úgy állapodnak meg, hogy a vételárat akár több évvel a szerződés megkötése után kívánják rendezni. Amint a vevő megfizeti a vételárat, a tulajdonos újabb bejegyzési engedélyt bocsát ki a tulajdonjog fenntartás nélküli bejegyzésére vonatkozóan. A földhivatal a határidőben benyújtott kérelem és bejegyzési engedély átvételét követően bejegyzi a vevő tulajdonjogát.

Adásvételi szerződés a beadvány függőben tartásával

A másik (és a gyakorlatban elterjedtebb megoldás) a beadvány függőben tartásával történő adásvétel. Bankhiteleknél sok esetben a hitelt folyósító bank maga kéri, hogy az adásvételi szerződés ezzel a tartalommal jöjjön létre. Míg az előbbi anyagi jogi, ez eljárásjogi garanciát képez a tulajdonjog problémamentes átruházására. A függőben tartási eljárás során a jogosult a szerződésben feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a kötelezett tulajdonjogának bejegyzéséhez és egyben kéri a földhivataltól a bejegyzési eljárás függőben tartását legfeljebb 6 hónapos időtartamra. A földhivatal ebben az esetben a kérelmet érdemben nem vizsgálja, csak a tulajdoni lap széljegyére tünteti fel. Ellentétben a tulajdonjog fenntartással – a rangsor elve alapján – a széljegyen szereplő tény olyan védelmet képez a vevő részére, amely blokkolja minden jog és tény bejegyzését (tehát sem végrehajtási jogot, sem egyéb jogot nem lehet az ingatlanra terhelni). Amennyiben a kötelezett a vételárat megfizeti a 6 hónapos időkereten belül, a jogosult tulajdonjog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatával engedélyezi a tulajdonjog bejegyzését. Rizikó ugyanakkor, hogy a 6 hónap leteltével a földhivatal automatikusan törli a széljegyet, így egy apró figyelmetlenség is súlyos problémákat okozhat.

Összegzés

A két eljárást összehasonlítva megállapítható, hogy ugyan mindkét megoldás garantálja az eladó érdekeinek érvényesülését, a vevő számára jobb garanciát nyújt az ingatlan tehermentes megszerzésére a függőben tartási eljárás. Amennyiben a vételár megfizetésére 6 hónapon belül kerül sor, mindenképp érdemes e szerint a megoldás szerint eljárni.

Megjegyzendő továbbá, hogy bármely módszer választása esetében célszerű a tulajdonjog bejegyzési engedélyt az ingatlan adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg ügyvédi letétbe helyezni, amelyet az ügyvéd csak abban az esetben ad ki a vevőnek (vagy nyújt be a földhivatalhoz), ha az eladó (vagy a vevő) hitelt érdemlően igazolja, hogy a vételár megfizetésre került, a szerződés meghiúsulása esetén pedig az engedély visszakerül az eladóhoz. Az engedélyek letétbe helyezésével és a szerződés szakszerű megszövegeztetésével további biztosítékot képezhetünk egy sikeres és zökkenőmentes ügylet lebonyolításához.

Amennyiben bármilyen kérdése merült fel a függőben tartási eljárással vagy a tulajdonjog fenntartással kapcsolatban, forduljon bizalommal hozzánk, szakértői csapatunk megfelelő szakértelemmel és gyorsassággal válaszol Önnek.

Ha Önt most érdekli az ingatlanokkal kapcsolatos összes anyagunk, akkor látogassa meg ingatlanjoggal kapcsolatos oldalunkat!