2019. július 31.
Szerző: Ügyvédi Iroda
A GDPR hatályba lépése óta már több mint egy év eltelt, azonban számtalan kérdés merül fel bennünk továbbra is. Cikksorozatunkban a személyes adataink kezelésének GDPR szerinti hat lehetséges jogalapját vizsgáljuk meg részletesen, hangsúlyt helyezve elsődlegesen az érintett hozzájárulására, a szerződéses, illetve jogi kötelezettség teljesítésére, valamint az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésére, mint a leggyakrabban felmerülő adatkezelési jogalapokra.
Elsőként fontosnak tartjuk kiemelni, hogy minden adatkezelés esetében az adatkezelőnek kell tudnia bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét, vagyis a meghatározott adatkezeléshez rendelt jogalap fennállását. Annak érdekében tehát, hogy az adatkezelés jogszerű legyen, az alábbi jogalapok valamelyikének megléte mindenképpen szükséges.
Jelen cikkünkben adatkezelésnek a szerződéses, illetve jogi kötelezettség teljesítésén alapuló jogalapját ismertetjük.
Szerződéses és jogi kötelezettség

Megfelelő jogalapot jelent, azaz jogszerűnek minősül az adatkezelés – az érintett hozzájárulásán túl – abban az esetben is, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Tipikus példaként említhető a munkahelyi adatkezelés, amely esetében egyrészt nincs szükség az érintett (munkavállaló) hozzájárulására, hiszen az adatkezelésre a munkaszerződés teljesítése érdekében kerül sor (pl. a munkavállaló bankszámlaszámának kezelésére a munkabérének megfizetése céljából), másrészt a munkaviszony alá-fölé rendelt függelmi jellegére tekintettel a hozzájárulás önkéntessége egyébként is fogalmilag kizárt.

A szerződés teljesítése mint jogalap kizárólag abban az esetben hívható fel, amennyiben az érintett szerződő fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges az adatkezelés. Hangsúlyozzuk, hogy a jogalap fogalmi meghatározása nem értelmezhető tágan, vagyis a szerződéshez kapcsolódó olyan adatkezeléshez, amely a szerződésben nem részes felek adatait érinti, valamely más jogalap meghatározása szükséges. Így például a szerződést kötő cégek kapcsolattartóinak vagy a teljesítésben közreműködő munkavállalóinak adatait illetően nem a szerződés teljesítése, hanem a cégek jogos érdeke lesz a megfelelő jogalap.

A jogi kötelezettség teljesítése, mint jogalap tekintetében pedig visszautalunk a fenti munkaviszonyt érintő példára, hiszen a foglalkoztatottak személyes adatait többek közt adózási, illetve számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében továbbítani kell az illetékes hatóságoknak, könyvelőnek, mely körben így a jogi kötelezettség teljesítése lesz az alkalmazandó jogalap.

Amennyiben vállalata jogszerű működését illetően az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés tárgyában szakmai állásfoglalásra és jogi tanácsadásra lenne szüksége, esetleg kérdése merült fel az adatkezelés jogalapjával kapcsolatban, forduljon bizalommal szakértői csapatunkhoz!

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!