2019. május 07.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Egy új vállalkozás elindítása, azaz egy gazdasági társaság létrehozása hazánkban olyan feladat, amelyhez az ügyvédi közreműködés elengedhetetlen. Gazdasági jogban jártas és cégjogi ügyekben tapasztalt ügyvédi irodaként szeretnénk összefoglalni a korlátolt felelősségű társaság, azaz egy kft. alapításának alapvető tudnivalóit és főbb lépéseit.

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) az egyik legnépszerűbb vállalati forma (gondoljunk csak az LLC-re az USA-ban, a GmbH-ra Németországban, s.r.o.-ra Szlovákiában, az SRL-re Romániában, stb.), melynek legfőbb célja, hogy biztonságot nyújtson mind a cég tulajdonosainak, mind azon üzleti partnereknek, akik a társasággal terveznek szerződéseket kötni és gazdasági kapcsolatot létesíteni. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint „a korlátolt felelősségű társaság (kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a tag nem köteles helytállni.”

Magyarországon egy új kft. létrehozásának első lépése a társaság létesítő okiratának elkészítésével és aláírásával kezdődik. Egyszemélyes kft. esetén a létesítő okiratot alapító okiratnak nevezzük, míg többszemélyes kft. esetében a társasági szerződés elnevezést viseli. Az alapító okirat vagy társasági szerződés létrehozásához az alábbi adatok szükségesek:

 1. A vállalat adatai, mint a
 • cég neve,
 • cég székhelye,
 • cég e-mail címe,
 • társaság jegyzett tőkéjének összege és összetétele (a jegyzett tőke minimális összege 3.000.000, – Ft),
 • társaság tevékenységi köre(i).
 1. Az érintett személyek, így a tagok és a vezető tisztségviselők (ügyvezetők) adatai (amennyiben valamelyik jogi személy, úgy az 1. pontban leírt adatok szükségesek):
 • név,
 • lakcím,
 • születési hely és idő,
 • anyja neve,
 • adóazonosító jel.

A második lépés a cégalapításhoz szükséges összes egyéb dokumentum elkészítése, amely ügyvédi feladat. Ügyvédi irodánk munkatársai előkészítik a jogszabályi előírások alapján kötelező okiratokat, melyeket aláírást megelőzően továbbítunk az alapítóknak véleményezés és jóváhagyás céljából.

Miután az összes fent leírt előkészítő tevékenység befejezésre került, következhet a dokumentumok aláírása. Az okiratok aláírására az eljáró és ellenjegyző ügyvéd jelenlétében kell, hogy sor kerüljön, annak érdekében, hogy az érintett személyek személyazonosságát és személyes okmányainak érvényességét – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – ellenőrizni lehessen.

A szükséges okiratok aláírását követően ügyvédi irodánk azokat elektronikus formába alakítja és a szükséges bejegyzési kérelemmel kiegészítve benyújtja a cég székhelye szerint illetékes törvényszék cégbíróságához. A megalapított új kft. cégbíróság általi, a cégjegyzékbe történő bejegyzésére az elektronikus kérelem benyújtását követő 8 munkanapon belül kerül sor.

Fontos megjegyezni és mindig felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a cég bejegyzését követő 8 napon belül az ügyvezetőnek (vezető tisztségviselőnek) kötelező megnyitnia a cég pénzforgalmi számláját (bankszámláját) és arra a jegyzett tőke összegét a megfelelő határidőben befizetni, majd ennek megtörténtét megfelelő módon a cégbíróság részére igazolni.

Ha bármilyen jogi vagy gyakorlati kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, esetleg új cég alapítását tervezi, vegye fel velünk a kapcsolatot, szakértő kollégáink állnak rendelkezésére!

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!