2023. február 14.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Sokat utazik? A személyes találkozások nehezen kivitelezhetőek? A szerződéskötés – így az ingatlan adásvételi szerződések – időpontjai nehezen egyeztethetőek? Az eladó vagy a vevő külföldön tartózkodik, és nem tud Magyarországra jönni aláírni? Az ingatlan adásvételi szerződés indokolt esetben videóhívás útján, távollevők között, személyes találkozás nélkül is megköthető!

Ügyvédi pályafutásunk alatt többször felmerült ügyfeleink részéről az igény, hogy ingatlan adásvételi szerződés megkötésére az okiratot ellenjegyző ügyvéddel történő személyes találkozás nélkül kerüljön sor. A koronavírus járvány nyomán elrendelt kijárási korlátozások okán bevett gyakorlattá vált, hogy az ingatlan adásvételi és más, ügyvédi ellenjegyzést igénylő szerződés távollévők közötti megkötésére kerüljön sor. A rendelkezésre álló technikai eszközök és számítógépes programok, tabletre, vagy okostelefonra optimalizált applikációk régóta rendelkezésünkre állnak, melyek alkalmazásával a kép- és hangátvitel egyidőben lehetséges, a videóhívásról felvétel készíthető. A technika szédületes sebességgel történő változását a jogszabályi környezet közismerten késve követi, de ingatlan adásvétel indokolt esetben videóhívás útján is megköthető, a jogszabályok – szerencsére – erre lehetőséget biztosítanak. 

A jelenleg hatályos jogszabályok arra is lehetőséget adnak, hogy az adásvételi szerződés felek általi aláírására eltérő időpontban és eltérő helyen kerüljön sor, akár úgy, hogy az okiratot ellenjegyző ügyvéddel nem is kerül sor a személyes találkozásra. 

Okoz jogbizonytalanságot?

Joggal merül fel a kérdés, hogy a személyes találkozó hiánya nem teremt-e jogbizonytalanságot, esetleges a szerződésben szereplő másik fél „átverésének”. E körben egyértelműen válasz adható. A jogszabályi és az ügyvédi kamarai előírások együttesen kellően szabályozzák az ingatlan adásvétel videóhívással történő lebonyolítását ahhoz, hogy az esetleges visszaélések elkerülhetőek legyenek.

Videóhívás útján történő szerződéskötés valójában kis mértékben különbözik a személyes találkozóval történő szerződéskötéstől. Gyakorlatban a szerződés aláírás mozzanata helyeződik át térben a megbízó otthonába, illetve a felek általi aláírás és az ellenjegyzés válik el időben egymástól. 

Hogyan működik?

Elsősorban le kell szögezni, hogy adásvételi szerződés távollévők közötti megkötésére kizárólag a technikai feltételeket biztosító informatikai eszközök birtokában kerülhet sor. Tehát mindegyik aláíró félnek és az okiratot ellenjegyző ügyvédnek is rendelkeznie kell videóhívás lebonyolítására alkalmas eszközzel.

Személyes találkozó során megkötött adásvételi szerződésekhez képest, a szerződés tartalmának kialakítására kizárólag távoli elérést biztosító eszközökön folytatott kommunikáció során kerül sor. Majd az így kialakított végleges tartalmú szerződés papír alapú, fizikai változatát a feleknek el kell látniuk aláírásukkal. Ez a folyamat egyik legnehezebben kivitelezhető része, amelyből következik, hogy – ha a szerződést megkötő felek nem kívánnak, vagy nem tudnak személyesen találkozni – meg kell várni, hogy az egyik fél által már aláírt okirat a másik félhez, majd pedig az ellenjegyző ügyvédhez megérkezzen.

Az okirat ügyvédhez történő megérkezését követően kerülhet sor – jogi szakszóval élve – az ügyfél távazonosítására és az ügyvéd előtti „távelőttemezésre”. Ennek a menete, hogy az aláíró fél először jól látható módon felmutatja a személyi okmányait, ami alapján az ellenjegyző ügyvéd azonosítja, majd az azonosított aláíró fél szerződéses nyilatkozatait rögzített videóhívás útján megerősíti az ellenjegyző ügyvéd előtt, valamint az okiratokon szereplő aláírását sajátjaként ismeri el, így az elmentett felvétel tanúsítja, hogy az a személy írta alá az okiratot, akinek az aláírása található rajta.