2021. május 06.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Szülőként gyakran gondoljuk gyermekünk jövőjének biztosítási érdekében, hogy érdemes számára ingatlant vásárolni. Viszont ha úgy alakul, hogy valami oknál fogva el kell adnunk az adott ingatlant, akkor a kiskorúak részvételével történő adásvétel menete bizonytalanná válik, hiszen ezen a ponton a gyámhatóság is belép a képbe, és ha nem vagyunk megfelelően felkészültek, akkor egy nagyon hosszadalmas procedúra vár ránk.

A gyámhivatal a kiskorú, vagy gondnokság alatt álló személy ingatlantulajdonának adásvételénél minden körülményt mérlegelve azt vizsgálja, hogy az adásvétel jóváhagyása érdekében áll-e a kiskorúnak. Ezekre igen speciális jogszabályok vonatkoznak. Az alábbiakban ennek módját vizsgáljuk.

Kiskorú, illetve gondnokság alatt álló személy esetében mindenkor a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a szerződés érvényességéhez. Kiskorúnál általában a szülő, gondnokság alatt álló személynél a kirendelt gondnok képviseli a személyt. Ingatlan ajándékozás és adásvétel esetén mindkét esetben gyámhivatali jóváhagyás szükséges.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza azon feltételeket, melyek meghatározzák, hogy egy természetes személy mely életkorig tekintendő kiskorúnak. A Ptk. két részre osztja a kiskorúakat, a 14 év alattiak a cselekvőképtelen kiskorúak, a 14. életévüket betöltöttek, de a 18. életévüket még be nem töltöttek a korlátozottan cselekvőképes kiskorúak.

Kiskorú részvételével történő adásvétel esetén célszerű olyan ügyvéd felkeresése, aki tisztában van az ebben a speciális helyzetben előírt jogszabályi követelményekkel, valamint tapasztalattal rendelkezik az eljárás menetét tekintve.

Most pedig nézzük részletesen a gyámhivatalhoz kapcsolódó előírásokat, amit minden esetben teljesíteni kell.

Minden esetben szükséges az adásvételi tervezetet, azaz a még nem aláírt szerződést benyújtani az illetékes gyámhivatalhoz áttekintésre.  Ezt követően, ha a gyámhivatal mindent rendben talált, akkor megköthetjük a szerződést. A szerződés megkötése után az összes aláírt példányt be kell nyújtani a gyámhivatalnak jóváhagyás céljából. Mindemellett mellékelni kell az ingatlanra vonatkozó 3 hónapnál nem régebben kiállított adó és értékbizonyítványt, vagy az ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslését.

Ezen dokumentum azért szükséges, mert a gyámhivatal vizsgálja, hogy a kiskorú tulajdonában álló ingatlan vételára eléri-e azt az összeget, amit a felek meghatároztak az adásvételi szerződésben. Amennyiben a gyámhivatal a benyújtott dokumentumok alapján mindent rendben talált, jóváhagyja a szerződést, amivel elindulhat az adásvétel. Amennyiben a kiskorú törvényes képviselője az eladott ingatlan helyett nem vesz másik ingatlant, akkor a gyámhivatal kikötheti, hogy a pénzt úgynevezett gyámhatósági fenntartású betétbe kell elhelyezni. Onnan pedig a pénzt kizárólag a gyerek érdekében gyámhatósági jóváhagyással lehet felvenni, amit minden esetben számlával kell igazolni.

A vételár beérkezését követően a gyámhatóság felé ezt igazolni kell, és csak ezután fogja záradékolni a szerződést. A földhivatal a tulajdonjog változását, kizárólag akkor hagyja jóvá, ha ez a záradékolás megtörtént.

Kiemelten fontos figyelemmel lenni e szabályokra, mivel a gyámhatóság jóváhagyása nélkül a szerződés alkalmatlan lesz a tulajdonjog átruházására. Forduljon Irodánkhoz bizalommal, ha kiskorú személyt is érintő adásvételt, vagy ajándékozással kapcsolatos ügyletet kíván lebonyolítani!

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!