2017. január 10.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Ön esetleg kft. tulajdonos? A társaság még akkor került megalapításra, amikor elég volt 500.000 Ft? A kötelező cégmódosítás, illetve kft. tőkeemelés így Önt is érinti, de nem tudja, mit kell tennie? Akkor az alábbi cikkünk Önnek szól!

A tavalyi évben végül a kft kötelező tőkeemelésjogalkotó megkegyelmezett az 500.000, -Ft jegyzett tőkével rendelkező társaságoknak és nem kellett a jegyzett tőkéjüket és létesítő okiratukat az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangba hozniuk. Idén azonban ezeknek a cégeknek is véget ér a mentesség és 2017. március 15-ig már minden társaságnak meg kell felelniük az új jogszabályi rendelkezéseknek.

Mit jelent a kft. kötelező tőkeemelés és meddig kell végrehajtani?

A korábbi szabályozás a kft.-k tőkeminimumát 500.000, -Ft összegben határozta meg. Az új Ptk. azonban a kft.-k tőkeminimumát már 3.000.000 Ft-ban határozza meg, ezért a kft.-k már nem működhetnek az új tőkeminimumnál alacsonyabb összegű törzstőkével.

A kft kötelező tőkeemelése során a jegyzett tőkét legalább 3.000.000 Ft-ra kell felemelni. A határidő a kft kötelező tőkeemelésre nézve legkésőbb 2017. március 15. napja.

A kft kötelező tőkeemelés során hogyan lehet megemelni a törzstőkét?

A kft kötelező tőkeemelésre két módon kerülhet sor: a meglévő törzstőke és az új szabályok szerinti törzstőke közötti különbözet készpénz befizetéssel történő teljesítése, vagy a meglévő jegyzett tőke és az új szabályok szerinti jegyzett tőke közötti különbözet apporttal (nem pénzbeli hozzájárulással) történő teljesítése.

Az első eset azt gondoljuk, nem szorul különösebb magyarázatra. A tulajdonosok a kft kötelező tőkeemelés során pénzt bocsátanak a társaság rendelkezésére és azt vagy a társaság bankszámlájára, vagy a házi pénztárba befizetik.

A második esetben az alapító, vagy a tag a kft kötelező tőkeemelés során egy dolog tulajdonjogát, (pl. ingatlan, autó, vagy akár egy laptop) vagy vagyoni értékű jogot (pl. egy védjegy, vagy értékesítési jog) ruház át a kft.-re.

Mit tehet az, aki nem tud eleget tenni a kft kötelező tőkeemelésnek?

Sajnos a mai, nem túl biztató gazdasági helyzetben biztosan sok kft. tulajdonos számára problémát fog jelenteni az, hogy nem rendelkezik a megfelelő tőkeerővel, annak érdekében, hogy a kft. kötelező tőkeemelést végre tudja hajtani.

Természetesen, ha semmi más megoldás nincs, mert nincs anyagi teljesítőképessége a tulajdonosoknak és nincs felhalmozott vagyon (pl. tőketartalék) a társaságban sem, végső soron a kft. kötelező tőkeemelés helyett megoldást jelent a bt.-vé, vagy kkt.-vé történő átalakulás is, ez azonban jelentős költségekkel tud járni.

A kft. forma megtartásával járó megoldás lehet viszont a kft. kötelező tőkeemelés során készpénz befizetésre vonatkozó új szabályokból eredő előnyök kihasználása is, azonban ez esetben igen körültekintően kell eljárni, ami komoly ügyvédi közreműködést igényel.

Akkor most csak a kft kötelező tőkeemelést kell végrehajtani a tulajdonosoknak?

A kft. tulajdonosoknak jó tisztában lenniük azzal, hogy a kft kötelező tőkeemelésen a társasági szerződést is módosítani kell, mivel az az átmenetei időszak lejártát követően nem tartalmazhat az új Ptk.-nak nem megfelelő rendelkezést.

Milyen költségekkel jár ez?

A jó hír az, hogy illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani a változásbejegyzési kérelmet, amennyiben az kizárólag az új Ptk. szerinti továbbműködésről és a létesítő okirat új Ptk.-val való összhangba hozásáról szóló döntést tartalmaz. Ebben az esetben a kft.-nek kizárólag az ügyvédi költségeket kell megfizetnie a kötelező cégmódosítással kapcsolatban. Az ügyvédi költségeket jelentősen befolyásolhatja, hogy a társaság létesítő okirata minta szerint készült-e vagy sem, mivel az utóbbi esetben a jogi képviselőnek sorról sorra meg kell vizsgálnia a társasági szerződést annak érdekében, hogy abban ne maradjon az új Ptk.-val összhangban nem álló rendelkezés.

Amennyiben a kötelező módosításokon kívül egyéb változást (pl. ügyvezető-váltás, fióktelep törlése stb.) is be kell jelenteni a cégbírósághoz, úgy az általános szabályok szerinti illetéket és közzétételi költségtérítést kell megfizetni.

Mi történik, ha a kft. tulajdonosai nem teljesítik a kötelezettséget?

Ha a kötelezettség teljesítésére nem kerül sor határidőben, akkor több eszköz is a cégbíróság rendelkezésére áll, hogy a mulasztó társaságot cselekvésre bírja, igaz a cégbíróságon múlik, hogy ezek közül mikor és melyiket kívánja alkalmazni. Így a cégbíróság pénzbírságot szabhat ki, vagy törvényességi felügyeleti eljárást indíthat a mulasztó társasággal szemben.

Ha Ön is kft. tulajdonos és a kft kötelező tőkeemelése előtt áll, netán gondban van, hogyan teljesítse a kft kötelező tőkeemeléssel kapcsolatos kötelezettségeit, akkor forduljon hozzánk bizalommal, ügyvédi irodánk szakértő csapata örömmel segít megoldani az Ön problémáját!

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!