2017. január 27.
Szerző: Ügyvédi Iroda

közös képviselő, közös költség, társasház

A társasházi közös képviselők és társasházkezelő szervezetek „utópikus” képe az, hogy egy lakóközösségben minden lakás határidőben befizesse a havi közös költséget. Mi történik akkor, amikor egy vagy netalán több lakás hónapok óta nem fizeti meg a közös költséget? Mit lehet tenni, ha már a többszöri felszólítás is eredménytelennek bizonyul? Olvassa el!

A társasházi törvény rendelkezései szerint a társasházi közgyűlés határozatával elrendelheti a legalább 3 havi közös költség hátralékot felhalmozó tulajdonostárs lakásának jelzálogjoggal való megterhelését. A közgyűlési határozat alapján és a ház Szervezeti és Működés Szabályzatában rögzített feladatkör ellátásának körében a közös képviselő intézkedhet a jelzálogjog bejegyeztetése iránt.

2016. január 1-től a meg nem fizetett közös költség behajtása az új jogszabályi rendelkezések alapján nehezebbé vált. Az új szabályok szerint a közgyűlés továbbra is határozhat úgy, hogy az elmaradt közös költség biztosítására jelzálogjoggal megterheli az adós tulajdonos lakását, azonban a jelzálogjog földhivatalnál való bejegyeztetéséhez a közgyűlési határozat egyedül már nem elég.

Az új szabályok alapján szükséges a lakás jelzáloggal való megterheléséhez az adós tulajdonostárs egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozata, melyben nyilatkozik a felhalmozott hátralékáról és annak összegéről, vagy jogerősen kibocsátott fizetési meghagyás kell a bejegyzéshez.

Mitől is nehezebb most már a társasház követelésének érvényesítése az új szabályok alapján? Egyrészt nehezen elképzelhető az, hogy bármelyik lakástulajdonos önszántából nyilatkozik arról, hogy a ház felé tartozása áll fent. Másrészt ennek az egyoldalú nyilatkozatnak célszerű közokiratba foglaltan megtörténnie, melyet közjegyző előtti eljárásban tud a tulajdonostárs megtenni, ha a társasház azonnal szeretne intézkedni a jelzálogjog bejegyzése iránt. Erre a megoldásra valószínűleg kevés esély van.

A másik lehetőség, hogy a közös képviselő megbízásából elektronikus úton fizetési meghagyás iránti eljárást kezdeményez a ház az adóssal szemben, mely adósi ellentmondás hiányában jogerőre emelkedik, és ekkor már eljárhatunk a földhivatal előtt a bejegyzés érdekében.

A két lehetőség közül talán ez a célravezetőbb megoldás, mivel a benyújtott és jogerőre emelkedett fizetési meghagyással a jelzálogjog bejegyeztetésén túl lehetősége van a társasháznak megindítani a végrehajtást a lakástulajdonos vagyonára.

Miért jó a háznak, ha követelését biztosítékkal fedezi? Amennyiben a társasház, mint jogosult részére jelzálogjog került bejegyzésre az adós lakására, úgy az a párhuzamosan megindított végrehajtási eljárásban előnyt jelent a többi hitelezővel szemben.

Tegyük fel, hogy a lakástulajdonos tartozásának behajtására már csak a végső lehetőségnek számító árverési cselekmény jelenthet megoldást, ekkor a végrehajtási törvény rendelkezései szerint a zálogjoggal biztosított követelés rangsorban előrébb áll, mint egy zálogjog nélküli követelés, így az árverés során befolyt pénzből az eljárási költségek levonását követően hamarabb nyer kielégítést hitelezőtársainál.

Milyen lépések szükségesek a jelzálogjog bejegyeztetéséhez? A társasház közgyűlési határozatán túl a közös képviselőnek eljárása során célszerű ügyvéd segítségét igénybe vennie, mivel fizetési meghagyási eljárás elektronikus úton való benyújtásában ügyvéd is eljárhat, és a későbbi, akár egy megindított végrehajtási eljárás során a kapcsolattartásban is segít, valamint a földhivatal előtti intézkedésekben is eljár.

Az elmaradt közös költség behajtása körülményes, de nem lehetetlen feladat. Hatékony megoldás érdekében forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz, akik örömmel segítenek követeléskezelési problémák megválaszolásában és megoldásában.

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!