2023. március 28.
Szerző: Ügyvédi Iroda

2023. január 1-jén hatályba lépett a Munka Törvénykönyve (Mt.) eddigi legátfogóbb módosítása. Jelen cikkünkben a munkáltató megváltozott tájékoztatási kötelezettségét járjuk körül.

Határidő a tájékoztató átadására

Új munkahely esetében senki nem feledkezik el a munkaszerződés aláírásáról, azonban a munkavállalók közül talán kevesebbeknek jut eszébe a tájékoztató, melyet a munkáltatónak a munkaviszony kezdetét követően kell a munkavállaló rendelkezésére bocsátani. Eddig az Mt. 15 napot biztosított erre, az új szabályokkal azonban ez a rendelkezés szigorodott, már csak 7 napja van ezt megtenni a munkáltatónak a munkaviszony kezdetétől számítva. Ez a határidő természetesen nem zárja ki, hogy a munkáltató már a munkaszerződéssel egyidejűleg megadja ezt a tájékoztatást. Felmerülhet a kérdés, hogy csak a módosítás hatálybalépését követően felvett munkavállalók számára kell megadni ezt a kibővített tájékoztatást, vagy minden már meglévő munkavállaló esetében is? A választ félúton találjuk: meglévő munkavállalóknak kérniük kell az új, kibővített tájékoztató rendelkezésre bocsátását, ebben az esetben a munkáltatónak hosszabb, 30 napos határidőt biztosít az Mt. a tájékoztatás megadására.

Tájékoztatás a munkaidővel kapcsolatban

A módosítások célja, hogy a munkavállalók számára átlátható és kiszámítható munkafeltételeket teremtsen, illetve elősegítse a munka és a magánélet egyensúlyának kialakítását és fenntartását. Erre tekintettel a módosítás legjelentősebben a munkaidővel kapcsolatos tájékoztatást érinti, ugyanis már nem elegendő csak arról tájékoztatni a munkavállalót, hogy naponta hány órát kell dolgoznia. Tudomására kell hozni a munka beosztásával kapcsolatos további információkat is, annak érdekében, hogy a munkavállaló számára előrelátható legyen a munkavégzés lehetséges ideje, tartama. Így tehát tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy mely napokra lehet munkaidőt beosztani, illetve a munkaidő lehetséges kezdő és befejező időpontjáról is. A munkavállaló tudomására kell továbbá hozni azt is, hogy rendkívüli munkavégzést (túlórát) milyen feltételek mellet rendelhet el a munkáltató, illetve azt is, hogyha a munkáltató tevékenysége megszakítás nélküli, többműszakos vagy idényjellegű.

Uniós háttéren alapuló tájékoztatási elemek

Az Mt. januári módosításának háttere két, uniós irányelv átültetése. Ez az uniós háttér eredményezi azt, hogy nem minden esetben értelmezhetőek a követelmények a magyar viszonyokban. Így például a tájékoztatóban januártól rögzíteni kell a Munkáltatónak azt, hogy melyik hatóság részére fizeti meg a munkaviszonnyal kapcsolatos közterheket. Ennek rögzítése feleslegesnek tűnhet, hiszen a munkáltatók minden közterhet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére fizetnek meg. Ide tartozik továbbá a munkáltató képzési politikájával kapcsolatos tájékoztatás is. A gyakorlat azt mutatja, hogy Magyarországon viszonylag kevés Munkáltató rendelkezik ilyennel, ugyanakkor ezt is, és azt is a munkavállaló tudomására kell juttatni, ha a munkáltató nem biztosít képzésre fordítható napokat.

A tájékoztatási kötelezettség változásán túl számos más területen is változtak a munkajogi szabályok – bevezetésre került az apasági szabadság, módosultak a határidő-számításra irányadó szabályok, illetve bizonyos munkavállalói csoportok részére lehetővé vált a munkaszerződés módosítása kezdeményezésének lehetősége. Amennyiben a megváltozott munkajogi környezetben szeretne eligazodni, forduljon hozzánk bizalommal, szakértő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére!