2015. október 06.
Szerző: Ügyvédi Iroda

 érték

Mindig félve hagyja értékeit a szállodában, fürdőkben, nem tudja, hogy meddig terjedően áll fenn a vendéglátóhelyek felelőssége az értékeiért? Olvassa el cikkünket, óvja meg vagyontárgyait!

Lassan beköszönt az ősz, de az üdülési idénynek koránt sincs vége, most is sokan ragadják meg a lehetőséget az utazásra, és az idegenforgalom szempontjából még az október is aktív hónapnak mondható!

Vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy értéktárgyainkra milyen felelősségi szabályok vonatkoznak, mikor ülhetünk nyugodtan a parton, ha nagyobb összegű költőpénzt, vagy egyéb értékes tárgyat hagyunk a szállodában.

Mi számít értéknek?

Első körben fontos különbséget tennünk a pénz, értékpapír, értéktárgyak és az egyéb ingóságok között. Az első kategóriába eső komolyabb értékekért ugyanis a szálloda akkor felel, ha megőrzésre átvette őket, vagy az átvételt megtagadta. Ebben az esetben a szálloda felelőssége korlátlan. Viszont (figyelem!) a szobában hagyott ingóságokért (és egyéb az első kategóriába tartozó tárgyakért) maximum a napi szobaár ötvenszeres összegének értékéig felel.

Ne hagyjuk tehát nagyobb értékeinket a szobában, minden esetben kérjük, hogy a szállodai széfbe helyezzék el őket!

Mi minősül szállodai széfnek?

Érdekes kérdés a szállodai szobában található széf esete, ha ugyanis ide teszünk be komolyabb értéket, az pusztán a szállodában kijelölt helynek számít, s mint ilyen a szálloda felelőssége korlátozott marad. Szükséges tehát, hogy ténylegesen megőrzésre átadjuk nagyobb értékkel bíró tárgyainkat.

Ez van ha a parkolóban felejtünk valamit…

A bírósági gyakorlatban előfordult, hogy a szálloda parkolójában őrzött autó rongálódott, illetőleg bizonyos tárgyakat eltulajdonítottak belőlük. Amennyiben a szálloda zárt, őrzött parkolóval rendelkezik a törvényi korlátok között felel a gépjárművekért és az azokban lévő ingóságokért, korlátlan viszont a felelőssége, ha a gépjármű őrzéséről nem megfelelően gondoskodik, aminek következtében a kár keletkezése neki felróhatóvá válik.

És a fürdőkben, kávéházakban?

A fürdők, kávéházak, éttermek, színházak, ruhatárak és egyéb a nyilvánosság számára nyitva álló intézmények felelőssége is hasonló a szállodákéhoz, eltér viszont abban, hogy a felelősség csak azokra a dolgokra terjed ki, melyeket a látogatók ezen intézményekbe rendszerint magukkal visznek – ez a kategória elég képlékeny, mindig a bírói mérlegelés kérdése. Fontos eltérés még, hogy ha ezek a helyek rendelkeznek értékmegőrzővel, akkor csak az ott elhelyezett dolgokban bekövetkezett károkért felelnek, a székeken vagy a fogason felejtett kabátért pl. már nem.

Új szabályozás

Az új Ptk. szabályozása kissé módosította a szállodák felelősségét, a korábbi szabályozás alapján a szálloda csak akkor mentesült az értéktárgyak eltűnése, rongálódása következtében beállt kárért, ha a kárt szálloda alkalmazottjainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő (vis maior) vagy a kárt a vendég maga okozta. Az új szabályozás szerint a szálloda akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül esett, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy ezt a körülményt elkerülje, vagy elhárítsa a kárt.

Ha a szállodai felelősséggel kapcsolatban bármi kérdése merült fel, netán jogvitája támadt valamely szállodával, forduljon hozzánk bizalommal, segítünk Önnek!

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!