2022. február 03.
Szerző: Ügyvédi Iroda

A termőföld az elmúlt években egyre értékesebbé vált, nincs azonban könnyű dolga annak, aki tulajdonjogot kíván szerezni rajta. Segítünk, hogy ne vesszen el a termőföld adásvételre előírt feltételek útvesztőjében!

Mi minősül termőföldnek?

Elsőként fontos tisztázni azt, hogy pontosan mi minősül termőföldnek, azaz mikor kell az erre vonatkozó bonyolultabb szabályokat alkalmazni. Termőföldnek, azaz mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek minősül minden olyan földterület, amely a tulajdoni lapon szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva. Amennyiben a földet rendeltetésének megfelelően hasznosítjuk, viszonylag könnyű ránézésre is megállapítani, ha egy ingatlan a fenti csoportok valamelyikébe tartozik. Nem árt ugyanakkor figyelni, hiszen a tulajdoni lapon zártkertként nyilvántartott földterületek is – bár nem minősülnek termőföldnek – a termőföldre vonatkozó 2013. évi CXXII. törvény, a földforgalmi törvény (Fftv.) hatály alá tartoznak, az ebben megszabott különleges eljárásrend szerint lehetséges az eladásuk-megvételük.

Földszerzési korlátok

A termőföld adásvételét különösen bonyolulttá teszi, hogy nem szerezhez akárki földet. A korlátozások sora ott kezdődik, hogy termőföld tulajdonjogát jogi személyek, például cégek nem szerezhetik meg, magánszemélyek közül is csak magyar vagy az EU tagállami állampolgárok. A korlátozás szerpontjából különbség van aközött, hogy valaki földműves (szakképzettséggel rendelkezik, vagy meghatározott ideig mező- illetve erdőgazdasági tevékenységet végez) vagy nem. A nem földműves magánszemély a már birtokában lévő termőföldet is beleszámítva összesen 1 hektár nagyságú termőföldet szerezhet. A földművesek esetén vagy ha valaki nem földműves ugyan, de közeli hozzátartozójától szerzi meg a föld tulajdonjogát, az ugyanilyen módon a megszerezhető maximum 300 hektár. A földet megszerzőnek ezen túl számos nyilatkozatot is kell tennie arra vonatkozóan, hogy a föld használatát nem engedi át másnak, ő maga hasznosítja. Végezetül feltétel az is, hogy a szerzőnek ne legyen földhasználati díjtartozása, valamint a szerzést megelőző 5 évben nem állapították meg, hogy a szerzési korlátok megkerülésével próbált termőföldet szerezni.

Elővásárlási jog

Számos feltételnek meg kell felelni ahhoz, hogy valaki egyáltalán alkalmas legyen a föld megszerzésére. Ekkor is adódhat azonban bonyodalom, hiszen a termőföldek esetében az egyéb ingatlanokhoz képest a törvény jóval több személy számára teszi lehetővé, hogy elővásárlási jogot gyakoroljon. A törvény az elővásárlási jog biztosítása körében egyrészt törekszik arra, hogy egyrészt a közelben lakó, a környezetet jobban ismerő személyek szerezzék meg, másrészt pedig olyan emberek, akik speciális szakképzettséggel rendelkeznek a föld hasznosítására. Ennek megfelelően az Fftv. sorrendet állít fel közöttük, ahol az első helyen az helyben lakó földműves áll, aki az adott földterületet egyébként is használja. Látjuk tehát, hogy minél jobban kötődik valaki a mezőgazdasághoz, az adott környezethez, annál előrébb szerepel az elővásárlási jogosultak listáján. Amennyiben a fent említettek meg kívánják vásárolni a földet a szerződésben rögzített feltételek mellett, az adásvételi szerződés az eladó és az elővásárlásra jogosult között jön létre, a vevő nem fog tudni tulajdont szerezni.

Láthatjuk, hogy a termőföld adásvétel egy „általános” lakás adásvételtől tartalmában is lényegesen eltér, valamint az eljárás is jóval hosszabb és bonyolultabb, ezért ügyvédi segítség igénybevétele célszerű az eljárás eredményessége érdekében. Irodánk nagy tapasztalattal rendelkezik a termőföldekkel kapcsolatos jogügyletek sikeres lebonyolításában, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére ezek megvalósításában!