2022. szeptember 05.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Egy gazdasági társaság működtetése annak minden tagjára nézve nagy felelősséggel jár. Azonban az ügyvezetők felelőssége még annál is nagyobb, és ha kötelezettségeiknek nem, vagy nem megfelelően tesznek eleget, annak komoly jogkövetkezményei is lehetnek. Ilyen például, ha a cégbíróság, vagy az adóhatóság az ügyvezetőt eltiltja, és ezt a tisztséget hosszú ideig más cégekben sem töltheti be. Vizsgáljuk meg az eltiltásra okot adó körülményeket.

Ki is (lehet) az ügyvezető?

Ügyvezető, más néven vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Egyszerű szabály, néhány kivétellel. Nem lehet vezető tisztségviselő, akit szabadságvesztésre ítéltek, illetve, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.

Ki, mikor és miért tilthatja el az ügyvezetőt és mi történik ilyenkor?

Az ügyvezetőt alapvetően a cégbíróság, valamint az adóhatóság (NAV) tilthatja el, mindkettő különböző körülmények, történések miatt. Eltiltás esetén az eltiltott személy nem lehet vezető tisztségviselő (ügyvezető), nem szerezhet cégben többségi befolyást, nem válhat cég korlátlanul felelős tagjává és egyéni cég tagjává. Vizsgáljuk meg az eltiltás eseteit kicsit részletesen.

Cégbíróság általi eltiltás

A cégbíróság hivatalból (tehát külön kérelem nélkül) is megteheti, hogy az ügyvezetőt eltiltja, azonban a gyakorlatban inkább kérelemre szokta az eltiltást alkalmazni. A cégbíróság 5 évre tiltja el azt a személyt, akinek a felszámolási vagy kényszertörlési eljárásban jogerősen megállapítja a felelősségét a tekintetben, hogy a hitelezői követeléseket nem elégítette ki, és a fizetési kötelezettségét nem teljesítette; illetve aki a cég tartozásaiért való korlátlan tagi helytállási kötelezettségének nem tett eleget; továbbá, akivel mint ügyvezetővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki, és azt nem fizette meg, feltéve mindegyik esetben, hogy a vele szemben indított végrehajtási eljárás eredménytelen volt.

Felszámolási, illetve kényszertörlési eljárásban a felszámoló, valamint a hitelezők kérhetik az ügyvezető mögöttes felelősségének megállapítását, ami miatt – ha ezt megállapítják – eltilthat a cégbíróság.

Kényszertörlési eljárásban, ha a NAV kéri a cég megszűntnek nyilvánítását a cégbíróságtól, mert a cég adószámát jogerősen törölte, ennek okát meg kell jelölnie. Ha okként szerepel az, hogy a cégnek tartozása van, akkor eltiltja a cégbíróság azt a személyt, aki a kényszertörlési eljárás megindítását megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, kft-ben többségi befolyással rendelkező tag volt, feltéve, ha a kényszertörlési eljárás megindításának időpontját megelőző egy évben a céggel szemben bejelentett követelések összértéke eléri a 100 000 forintot.

Ha törvényességi felügyeleti eljárást követő kényszertörlési eljárásban kerül sor a cég törlésére, a cégbíróság eltiltja a cégnek a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában bejegyzett vezető tisztségviselőjét, korlátlanul felelős tagját, kft-ben a többségi befolyással rendelkező tagját.

Egyéb esetben a cégbíróság 1 évre eltiltja az érintett személyt (vezetői tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, többségi befolyással rendelkező tag), ha a céggel szemben bejelentett követelések összege nem éri el az 500.000,- forintot. 3 évre tilt el, ha a cégnek 500.000,- és  3.000.000,- Ft között van bejelentett tartozása. 5 évre tilt el, ha a 3.000.000,- forintot meghaladja a céggel szembeni követelések összege. (kivéve, ha a bíróság megállapítja, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy a követelést kielégítse, vagy a cégnek van vagyona, amiből ki tudja a tartozást fizetni.)

A cégbíróság által eltiltott ügyvezetőkre itt tudnak rákeresni.

NAV általi eltiltás

Az adóhatóság általi eltiltás nem ennyire konkrét, mint a cégbíróság általi eltiltás. A NAV objektív tények alapján, külön értesítés nélkül tiltja el az érintett személyt, tehát sokszor nem is tud róla az érintett, hogy a NAV eltiltotta. Ami biztos, és kézzel fogható eset, hogy eltiltja a NAV az ügyvezetőt abban az esetben, ha a cégnek több, mint 180 napja van 5.000.000,- forintot meghaladó adótartozása (ebben az esetben addig tart az eltiltás, amíg az adótartozást nem rendezik). A másik eset, amikor a felszámolási eljárás végén 3.000.000,- forintot meghaladó adótartozást állapítanak meg, akkor 5 évre tiltja el az ügyvezetőt.

Egyéb objektív körülmények miatt is láttunk már példát eltiltásra (pl. nincs kint cégtábla), de ezekre sajnos senkinek nincs ráhatása.

A NAV által eltiltott személyekkel kapcsolatban előzetesen, ingyenesen lehet érdeklődni a NAV-nál, adatok megadásával a 17TADRI elnevezésű formanyomtatványon.

További céggel kapcsolatos kérdésekért kattintsanak ide.