2016. február 29.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésekor ügyvezetők százai estek pánikba az ügyvezető felelősségére vonatkozó új jogi szabályozás hallatán. Hirtelen mindenki azt hitte, hogy tömegesen fognak majd perek indulni az ügyvezetőkkel szemben a kifizetetlenül maradt céges számlák miatt. Szerencsére jelenleg azt látjuk, hogy a jogszabály nem ennyire szigorú, viszont már most változás várható. Merre indul el az ügyvezetők felelősségével kapcsolatos szabályozás? Ha tudni szeretné, akkor olvassa el a cikkünket.

Az ügyvezetők felelősségére ügyvezető felelősségvonatkozó szabályozás már a megalkotásakor viták kereszttüzébe került. Talán ennek is köszönhetően végül, egy olyan nehezen áttekinthető és értelmezhető szabályozás született, amely miatt hatalmas keveredés és aggodalom alakult ki a cégvezetők körében. Mindenekelőtt pár tévhitet szeretnénk eloszlatni az ügyvezetők felelősségére vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.

Kire is vonatkoznak a szabályok?

 Az ügyvezetők felelősségére vonatkozó szabályok a cég vezető tisztségviselőire terjednek ki. A cég vezető tisztségviselője kkt., bt. és kft. esetén az ügyvezető, részvénytársaság esetén pedig vagy a vezérigazgató, vagy az igazgatósági tag vagy igazgatótanácsi tag. A cégvezető (mint külön jogi kategória) azonban nem minősül vezető tisztségviselőnek, az általa a társaságnak okozott károkért a munkajog szabályai szerint felel, igaz, általában vezető állású munkavállalóként, de ez nem tévesztendő össze a vezető tisztségviselővel.

Az ügyvezető felelőssége a cég partnerei felé

 Az új jogi szabályozás megszületésekor sokan kész tényként kezelték, hogy ha az ügyvezető aláír egy szerződést, amit a cég aztán nem tud teljesíteni, akkor viszik a házát és a teljes magánvagyonát. Szerencsére a valóság ennél kevésbé súlyos. Az ügyvezető csak akkor felel a társasággal együtt, ha kifejezetten mint a cég vezetője járt el az adott esetben és a károsult partner valamint a cég között nincs szerződés.

Ez egy jól működő cég esetében ez viszonylag ritkán fordulhat elő, hiszen a cégek a legtöbb esetben szerződést kötnek azokkal, akikkel üzleti kapcsolatba lépnek, így az ügyvezető felelőssége az ilyen esetekben eleve nem merülhet fel.

Sajnos mindez azonban nem zárja ki, hogy az ügyvezetőkkel szemben az ügyvezető felelősségének megállapítása iránti per induljon, de azt gondoljuk, hogy igen kevés esetben állapíthatja meg a bíróság ténylegesen az ügyvezető felelősségét.

Külön jó hír az ügyvezetőknek, hogy a cég adóhátralékával, bírságokkal kapcsolatban az ügyvezető felelőssége fel sem merülhet, mivel ezek nem polgári, hanem ún. közjogi kategóriák és nem minősülnek polgári jogi értelemben vett kárnak.

Az ügyvezető felelőssége a cég felé

 Az ügyvezető a Polgári Törvénykönyv szerint a cégnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel. Ez egy sokkal szigorúbb felelősségi szabály, mint amit cikkünk előző részében bemutatott ügyvezető felelősségével kapcsolatos szabályok.

Amivel az ügyvezetőknek tisztában kell lenniük az, hogy ha a cégüknek az ügyvezetés közben kárt okoznak, akkor bizony nem mentesülnek a felelősség alól azzal, hogy társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látták el. Az ügyvezetők társasággal szemben fennálló felelőssége esetében a kimentésére irányadó szabályok szigorodtak, de a társasággal fennálló vezetői szerződés megszegése kell ahhoz, hogy a kártérítési felelősség egyáltalán felmerülhessen. Fontos kiemelni, hogy ez nem a munkaszerződést jelenti, hanem a belső szabályzatokban (szervezeti és működési szabályzatban) meghatározott feladatok, ügyvezető felelősségére vonatkozó szabályok megszegését.

Az ügyvezető felelősségére vonatkozó szabályok világosabb megítéléséhez érdemes ezért a belső szabályzatokba felelősségkorlátozó rendelkezéseket beépíteni és további felelősségkorlátozó, kockázatkezelő megoldásokat alkalmazni, sőt adott esetben ügyvezetői felelősségbiztosítási szabályokat kötni.

Mi okozza hát a problémát?

 Az új Polgári Törvénykönyv rengeteg szabályt átírt, és az a szerencsétlen helyzet állt elő, hogy az ügyvezető felelősségére vonatkozó szabályok nem egy helyen szerepelnek a jogszabályban. Így például a törvény egyik legvitatottabb pontja, hogy az ügyvezető a céggel egyetemlegesen felel az okozott károkért felel, a szerződésen kívüli viszonyokat tárgyaló szabályok között szerepel.

Jogszabályváltozás a láthatáron

 A bonyolult és még jogászok számára is nehezen áttekinthető szabályozásból eredő bizonytalanságot az országgyűlés is felismerte, ezért a tervek között szerepel az ügyvezető felelősségére vonatkozó szabályok megváltoztatása. Az eddigi szakmai viták során két elgondolás látszik kiemelkedni: vagy az egész egyetemleges felelősségre vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerülne, vagy csak a szándékosan okozott károkra terjedne ki az ügyvezetők felelőssége. A jogszabály változásról természetesen mi is be fogunk számolni.

Ha Ön is ügyvezető és nincs tisztában a felelősségére vonatkozó szabályokkal, vagy cégtulajdonos és szeretne a cégében világos felelősségi viszonyokat kialakítani, akkor forduljon hozzánk bizalommal, ügyvédi irodánk örömmel válaszol nemcsak az ügyvezetői felelősséggel kapcsolatos felelősségi kérdésekre, de a társaság belső szervezetének, belső szabályzatainak a kialakításában is segítséget tudunk nyújtani.

 

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!