2019. szeptember 16.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Az áruk és szolgáltatások megkülönböztethetősége és ennek védelme jelentős versenyelőnyt biztosíthat a gazdasági társaságok részére. Mindig szerette volna tudni, hogyan tehet szert erre az előnyre? Az alábbiakban ismertetjük, hogy milyen előnyökkel jár, illetve hogy miként lehetséges a védjegyoltalom megszerzése.

Ügyvédi pályafutásunk alatt többször találkoztunk már azzal, hogy gazdasági társaságok termékeik vagy szolgáltatásaik számára, a saját cégnevük alatt mutatós, egyedi, jól megkülönböztethető arculatot alakítottak ki, majd ezzel a dizájnnal meg is jelentek a piacon. Ezt követően a társaság versenytársai, minden tisztességet nélkülözve, egyszer csak a saját termékeik hirdetéséhez szinte ugyanazt, vagy rendkívül hasonló arculatot kezdtek el használni, vagy akár a hasonló dizájnjaikra védjegyoltalmat szereztek.

A megjelenést, arculatot, dizájnt hamarabb kitaláló és alkalmazó gazdasági szereplők joggal teszik fel a kérdést, hogy hogyan léphetnének fel a bitorlókkal szemben. Az ilyen és hasonló problémák megoldását a bejegyzett védjegy és az így keletkező védjegyoltalom jelenti.

 

Mit jelent a védjegy?

A védjegy – hétköznapi nevén a márka – az egyes áruk és szolgáltatások megkülönböztetésére szolgál. Egy ügyesen, mindig jól beazonosíthatóan megjelenő márkajelzés nagy előnyt jelenthet a gazdasági életben. Egy márkajelzés megjelölése alatt többféle termék is forgalomban lehet, előnye pedig például abban áll, hogy a fogyasztók számára minőség jelző szereppel bír. Egy jól felépített márka könnyen a minőség szimbólumává válhat, önálló és pénzben mérhető értéket képezhet, valamint a védjegy tulajdonosa – aki mind természetes, mind jogi személy lehet – vagyonának részét képezi. Részben vagy egészben átruházható, használatára – akár ellenérték fejében is – engedély (licenc) adható.

A védjegy megjelölés lehet szó, szóösszetétel, jelmondat, betű, szám, betű és szám kombinációja, szín, színösszetétel, fekete-fehér vagy színes ábra, kép, hang- vagy fényjel, hologram, sík vagy térbeli alakzat, de még a csomagolás formája is; feltéve, hogy megkülönböztetésre alkalmas és grafikailag ábrázolható.

Attól függően, hogy a gazdasági szereplő áruival, szolgáltatásaival hol kíván megjelenni, mind a hazai, mind egyes külföldi országok, mind az Európai Unió területére kiterjedően is bejegyzést lehet szerezni. További előnye, hogy a védjegy időbeli korlátozással nem rendelkezik, azonban a bejegyzést követően tízévente a megújítása szükséges.

A védjegy használatának előnye, hogy a lajstromozást, nyilvántartásba vételt követően a tulajdonos számára jogi úton is kikényszeríthető védelmet biztosít mindenkivel szemben, aki ugyanolyan, vagy túlságosan hasonló márkajelzéssel jelenik meg árui forgalmazása során (védjegyoltalom).

 

Mi a védjegyoltalom?

Az oltalom alapján a jogosultnak kizárólagos joga van védjegyének használatára, továbbá bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében árukkal vagy szolgáltatásokkal összefüggésben hasonló vagy ugyanolyan megjelölést használ.

A bitorlóval szembeni fellépés során – törvényi felhatalmazás alapján – többféle eszköz is a jogosult rendelkezésére áll. Így a védjegy jogosultja megtilthatja a megjelölés árun, vagy csomagoláson történő feltüntetését, a megjelölést hordozó áru forgalomba hozatalát, az országba történő behozatalát, reklámozási vagy hirdetési tevékenység során történő felhasználását. A bitorlóval szemben jogi úton lehetséges fellépni.

A védjegyoltalom a saját gazdasági érdekeit védelmezni szándékozó gazdasági szereplők számára rendkívül hasznos tud lenni. Megszerzése azonban nem feltétlenül egyszerű. A bejelentés során ugyanis a lajstromozó hatóság vizsgálatot folytat arról, hogy egyáltalán bejelenthető-e a védjegy, amely vizsgálat során mind tartalmi, mind formai feltételeknek is meg kell felelni. Fontos figyelembe venni továbbá azt is, hogy a védjegyoltalom kizárólag a bejelentés során megjelölt és a Nizzai Megállapodásban szereplő áruosztályokra terjed ki. Így az oltalom megszerzése során nélkülözhetetlen a körültekintő eljárás.

 

Amennyiben védjegy bejelentésével kapcsolatos tanácsra vagy segítségre lenne szüksége, forduljon bizalommal munkatársainkhoz, segítünk tisztábban látni!

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!